המגדל מעל האוניברסיטה A+, באר שבע

חברת קרן פלטינום · רחוב יצחק רגר

התמונה אינה מהפרויקט