בית שמש - ג2, בית שמש

חברת משכן אליהו · רחוב ג2

התמונה אינה מהפרויקט