עין הים החדשה, חדרה

חברת אופק נדל"ן

התמונה אינה מהפרויקט