כרמי יצחק, אשקלון

חברת יצחק אטיאס · רחוב רמת כרמים

התמונה אינה מהפרויקט