א.פ.י נתיב בחריש

חברת אפי נתיב · רחוב השכונה הצפונית והפרסה

התמונה אינה מהפרויקט