צרפתי MORE, נתניה

חברת צרפתי צבי · רחוב נתניה

התמונה אינה מהפרויקט