צרפתי שמעון פסגת זאב, ירושלים

חברת שמעון צרפתי · רחוב פסגת זאב צפון

התמונה אינה מהפרויקט