בת ימון, בת ים

חברת קבוצת מזרחי · רחוב ניסנבאום

התמונה אינה מהפרויקט