קידר אלגנט, הרצליה

חברת קידר מבנים · רחוב אלטרמן · אכלוס: 2016

התמונה אינה מהפרויקט