הפרטיזנים, הרצליה

חברת ז'אן נכסים · רחוב הפרטיזנים

התמונה אינה מהפרויקט