הקסם 3, הרצליה

חברת ז'אן נכסים · רחוב הקסם 3

התמונה אינה מהפרויקט