השושנים, הרצליה

חברת ז'אן נכסים · רחוב השושנים

התמונה אינה מהפרויקט