בן יהודה 15, הרצליה

חברת ז'אן נכסים · רחוב בן יהודה 15

התמונה אינה מהפרויקט