הפלמ"ח 2, הרצליה

חברת ז'אן נכסים · רחוב הפלמח 2

התמונה אינה מהפרויקט